TIỆC MỪNG KỶ NIỆM 10 CHỊU CHỨC LINH MỤC CỦA CHA ĐAMINH LÂM QUANG KHÁNH 19/06/2009-19/06/2019

TIỆC MỪNG KỶ NIỆM 10 CHỊU CHỨC LINH MỤC CỦA CHA ĐAMINH LÂM QUANG KHÁNH 19/06/2009-19/06/2019

Xin click vào biểu tượng Video để xem phim

Video

Bài viết liên quan