• GIÁO XỨ BÙI PHÁT
    GIÁO HẠT TÂN ĐỊNH -TGP SÀI GÒN
    Ý cầu nguyện : Đức Thánh Cha Phanxicô Cầu cho mọi người biết sống quảng đại...
  • GIÁO XỨ BÙI PHÁT
    GIÁO HẠT TÂN ĐỊNH - TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN
    Đồng Hành Với Các Gia Đình Trẻ đang gặp khó khăn