Liên hệ

Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy:

- 05:00: Thánh Lễ ban sáng dành cho cộng đoàn

 - 17:00 : Thánh Lễ ban chiều dành cho cộng đoàn

 - 18:00 : Thánh Lễ cho các em thiếu nhi

 

Chúa Nhật:

 

- 05:00 : Thánh Lễ  cho Cộng Đoàn

- 06:30 : Thánh Lễ cho Giới Trẻ

- 08:00 : Thánh Lễ cho Thiếu Nhi

- 16:00 : Thánh Lễ cho cộng Đoàn

- 18:00: Thánh Lễ cho Cộng Đoàn

Bổn mạng giáo xứ: Chúa Kitô Vua
Telephone: 090 1638 438 - 028 3931 3220
Address: 1074 Trường Sa (Số cũ 453/105KC Lê Văn Sỹ) Phường 12, Quận 3