Thứ Bảy tuần 14 thường niên Mt 10, 24-33 Người Kitô hữu luôn sống trung thực với phẩm giá của con cái Chúa. Bài chia sẻ của Cha Đaminh

Thứ Bảy tuần 14 thường niên Mt 10, 24-33

Người Ki tô hữu luôn sống trung thực với phẩm giá của con cái Chúa

Có câu chuyện kể rằng: Ngày kia rabi Jonathan đau, môn đệ đến thăm, thấy họ, ông bắt đầu khóc. Các môn đệ ngạc nhiên thưa: "Ôi ngọn đèn của Itraen, trụ cột tay hữu, cái búa đại năng, tại sao ngài khóc? "Ông đáp: "Nếu ta bị dẫn đến trước một vua trần gian là người nay còn mai mất, nếu có giận ta thì cơn giận của người cũng không là vĩnh viễn, nếu người có bắt giam ta thì sự giam cầm cũng không đến muôn thu, nếu có lên án tử hình thì sự chết không phải đời đời, người đó ta có thể làm nguôi cơn giận bằng lời nói hoặc bằng của hối lộ, vậy mà ta cũng còn khóc. Phương chi bây giờ ta được đưa đến Vua muôn vua, Đấng thánh đáng chúc tụng, Đấng sống và còn đến đời đời, nếu Ngài thịnh nộ cùng ta, cơn giận của Ngài là vĩnh viễn, nếu Ngài lên án chết, sự chết đó là đời đời; Ngài là Đấng ta không thể làm nguôi giận bằng lời nói hoặc bằng của hối lộ. Hơn thế nữa, trước mặt ta có hai con đường, một dẫn đến thiên đàng, con đường kia dẫn đến địa ngục, và ta không biết sẽ được dẫn đi đường nào, ta lại không khóc sao?"

Lời Chúa dạy trong Tin Mừng hôm nay, đó là sống hiên ngang, không sợ hãi trước các cường lực sự dữ, không sợ hãi những người chỉ giết được thân xác, nhưng không làm gì được linh hồn; sống trung thực với phẩm giá của con cái Chúa, không để mình rơi vào tình trạng hóa thú và nô lệ cho bạo lực: "Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, mà không giết được linh hồn".

Lý do khiến các tông đồ an tâm khi gặp sự bách hại vì chính Chúa Giêsu là vị thẩm phán trong giờ chết của mỗi người. Người sẽ bênh vực họ trước tòa Chúa vì lòng can đảm của họ khi làm chứng cho Chúa. Khi thi hành sứ mạng, người môn đệ Chúa sẽ không tránh khỏi thiệt thòi, mất mát, về danh dự, vật chất và cả mạng sống nữa, nhưng với lời Chúa hứa: “Thầy sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời”, chúng ta sẽ không chùn bước nhưng can đảm dấn thân trong sự nhiệt thành, hăng say làm chứng cho Chúa.

Như vậy, dù trong mọi hoàn cảnh, mọi thời... người môn đệ Chúa Kitô vẫn được sai đến với những nơi đang xa dần Thiên Chúa như thế. Dẫu biết rằng đây là điều khó, đôi khi phải chết vì sứ vụ.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đừng sợ cái giá phải trả cho việc làm chứng về Đức Giêsu. Hãy can trường tín thác nơi Chúa. Hãy tin tưởng vào Đức Giêsu vì Ngài đã thắng thế gian.

Mong sao trong mọi hoàn cảnh, chúng ta đều xác tín rằng: sự thật sẽ giải thoát chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng nhát đảm, sợ sệt nhưng luôn hiên ngang làm chứng nhân cho Chúa, vì tin rằng Chúa luôn phù trì và che chở mỗi người chúng con. Amen.

Video

Bài viết liên quan