Tin tức

19 04

THỨ SÁU TUẦN THÁNH 2019 GIÁO XỨ BÙI PHÁT CỬ HÀNH: NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ-THÁO ĐINH - TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU (SAU SUY TÔN THÁNH GIÁ CHO THIẾU NHI)

THỨ SÁU TUẦN THÁNH 2019 GIÁO XỨ BÙI PHÁT CỬ HÀNH:  NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ-THÁO ĐINH - TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU (SAU SUY TÔN THÁNH GIÁ CHO THIẾU NHI)

Xin click vào biểu tượng Video để xem trực tiếp