Các Bà Mẹ Công Giáo

01 10

Lược Sử Hội Các Bà Mẹ Công Giáo - Giáo Xứ Bùi Phát

Lược Sử Hội Các Bà Mẹ Công Giáo - Giáo Xứ Bùi Phát

  • Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Thế Giới được thành lập năm 1850 tại Pháp do Cha THEODORE RATISBON sáng lập năm 1948 ,ở Viet Nam Hội được thành lập tại Hà Nội do Cha Trịnh Như Khuê sau này là Tổng Giám Mục . Năm 1950 Hội được thành lập tại nhà thờ Chánh Toà SaiGòn .Sau đó được Cha Phaolo Nguyễn Truyền Chánh xứ Hoà Hưng thành lậpvà là Cha Tổng Linh Hướng đầu tiên tại Miền Nam Việt Nam.

 

I- Hội Các Bà Mẹ GX Bùi Phát

   1- Được thành lập năm 1960