Các Bà Mẹ Công Giáo

26 08

TIỆC MỪNG HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO - GIÁO XỨ BÙI PHÁT MỪNG BỔN MẠNG MONICA 2018

TIỆC MỪNG HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO - GIÁO XỨ BÙI PHÁT MỪNG BỔN MẠNG MONICA THỨ BẢY 25/08/2018