Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm

03 09

GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM - GIÁO XỨ BÙI PHÁT HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH TẠI BA GIỒNG-GIÁO PHẬN MỸ THO NGÀY 30/08/2018

 

 “Ai không vác thập giá minh mà theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 27)

Đúng 08g00 ngày 30-6-2018, Đoàn Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm (GĐ. PTTT) giáo xứ Bùi Phát khởi hành, hướng đến trung tâm hành hương Ba Giồng thuộc giáo phận Mỹ Tho, nơi có 27 vị anh hùng Tử Đạo Việt Nam, đồng hành với đoàn có cha phó Đaminh Lâm Quang Khánh linh hướng GĐ. PTTT xứ đoàn cùng 60 hội viên và thân nhân. Sau khi xe ổn định, Doàn dâng lên Mẹ kinh sáng tạ ơn một ngày mới và xin bằng an cho chuyến hành hương.

Sau hai tiếng di chuyển, đúng 10g15, thánh lễ tạ ơn do cha Đaminh Lâm Quang Khánh chủ tế, hiệp dâng trong thánh lễ ngoài đoàn GĐ. PTTT còn có rất đông nữ tu dòng Mến Thánh Gía Chợ Quán, dòng MTG Đà Lạt cùng tham dự.

Cha Đaminh chia sẻ cùng cộng đoàn : Hôm nay chúng ta gặp nhau nơi đây để dâng lễ tạ ơn hồng ân Chúa. Cách đây khoảng 30 năm các Thánh Tử Đạo Việt Nạm đã được tuyên phong lên hàng Hiển Thánh và qua biến cố đó, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGM.VN) đã xin Đức Thánh Cha Phanxicô mở năm thánh các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, để chia sẻ hồng ân Thiên Chúa xuống cho chúng ta, cùng với giáo hội hoàn vũ hiệp thông với nhau để trao vinh quang Thiên Chúa cho đức tin của giáo hội Công giáo VN. Chúng ta cũng có dịp may mắn đến nhà thờ Ba Giồng là một trong ba miền (Bắc, Trung, Nam) được HĐGM.VN công bố là nơi hành hương năm thánh các Thánh Tử Đạo tại miền Nam để lãnh ơn Toàn xá nhân Năm Thánh kỷ niệm 30 năm tuyên hiển thánh cho 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Cha Đaminh chia sẻ thêm đôi nét tiểu sử hình thành họ đạo Ba Giồng, một họ đạo lâu đời của giáo phận Mỹ Tho, cũng như tiểu sử cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu với câu tuyên xưng kiên định: “Đạo đã thâm nhập vào trong xương tủy, tôi làm sao bỏ được. Vả lại một người giáo hữu thường, một thầy giảng còn không có quyền bỏ đạo, huống chi tôi đây là đạo trưởng”, và 25 vị bô lão anh hùng Tử Đạo của Ba Giồng… Gương anh dũng của các vị Tử Đạo tiền nhân đã hy sinh thân mình để theo Chúa, đã chết vì Tin Mửng, vì tình yêu Thiên Chúa.

Kết bài chia sẻ cha Đaminh mời gọi mỗi người chúng ta dù ở cung bậc tu sĩ hay giáo dân luôn được mời gọi đi theo Chúa, ngày nay chúng ta muốn theo Chúa phải từ bỏ con người của mình, từ bỏ nếp sống tội lỗi của mình để sống cho Tin Mừng, cho Chúa Kitô.

Thánh lễ nối tiếp với lời nguyện giáo dân, phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 11g00 trong tình yêu của Thiên Chúa.

Sau thánh lễ là nghi thức cầu nguyện và hôn xương Thánh Tử Đạo tại lễ đài Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu.

Trước khi ra về cộng đoàn GĐ. PTTT đã đến viếng đất Thánh, nơi xưa kia đã xử trảm 25 vị bô lão anh hùng Tử Đạo của Ba Giồng và chụp hình lưu niệm.

Bài : Maria Loan-Phương & Ảnh : Ngô Viết Luyện