Ca Đoàn Ca Vịnh

10 07

BỔN MẠNG CA ĐOÀN CA VỊNH 2017 -LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

Xin xem hình và phim click vào biểu tượng video và image