PHỤNG VỤ

23 09

TANG LỄ Cha cố Giuse Lê Đình Quế Minh TẠI GIÁO XỨ BÙI PHÁT

Cha cố Giuse Lê Đình Quế Minh

- Qua đời 0g55 sáng nay 22/9 tại tư gia: 1074A42 Trường Sa P.12 Q.3, Gx. Bùi Phát (cha mới về hưu tại đây từ ngày 16.07.2018)

- Hưởng thọ 77 tuổi với 51 năm Linh mục

- Chiều 15:00 Linh cữu di quan đến Nhà thờ Bùi Phát,

             16:00 Thánh Lễ Đồng Tế cầu nguyện cho Cha Cố Giuse,

              17:00 các hội đoàn viếng

              18: 00 Thánh Lễ cầu nguyện

               19:00 các hội đoàn viếng

                 

- Ngày thứ hai 24/9

               9:00 Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Cố Giuse

                        do Đức Cha Giám Quản Giuse chủ tế

- Sau Thánh Lễ di quan từ về Nhà thờ Tân Phú 

- Lễ an táng: 8g30 thứ tư 26/9 tại Nt. Tân Phú.