THỨ SÁU TUẦN THÁNH 2019 - SUY TÔN THÁNH GIÁ - GIÁO XỨ BÙI PHÁT LÚC 18 GIỜ cho các em thiếu nhi

THỨ SÁU TUẦN THÁNH 2019 - SUY TÔN THÁNH GIÁ - GIÁO XỨ BÙI PHÁT LÚC 18 GIỜ cho các em thiếu nhi

Xin click vào biểu tượng Video để xem trực tiếp

Video

Bài viết liên quan