Tin tức

10 09

TIN KHẨN ĐẾN GIÁO DÂN GIÁO XỨ BÙI PHÁT - HẠT TÂN ĐỊNH

Bùi Phát ngày 2 tháng 9 năm 2018

 

Kính thưa toàn thể anh chị em trong Giáo Xứ Bùi Phát thân yêu của chúng ta.

Mấy ngày vừa qua có một sự việc liên quan đến Giáo Xứ mà anh em chúng tôi cảm thấy có bổn phận phải thông báo cho toàn thế anh chị em.

Sự việc như sau:

Như anh chị em biết, ngôi nhà trường thân yêu của Giáo Xứ chúng ta từ năm 1975 theo sự thỏa thuận của Tòa Giám Mục đã để cho nhà nước sử dụng làm nơi giáo dục cho con em chúng ta.

Mọi việc từ trước đến nay vẩn tiến triển tốt đẹp. Bỗng vào những ngày gần đây Hiệu Trưởng của Nhà trường đã có thông bào này niêm yết trước cổng trường.

Tôi xin gửi toàn văn bản thông báo để anh chị em được rõ:

 

 

THÔNG BÁO

TRƯỜNG MẦM NON 12 TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Về việc di dời địa điểm và tuyển sinh năm học 2018-2019

 

Thực hiện Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình: Xây dựng mới Trường Mầm non 12 (Địa điểm: 1074 Trường Sa, phường 12, quận 3) kể từ tháng 8 năm 2018;

Thực hiện Kế hoạch số 026/KH-MN ngày 02 tháng 4 năm 2915 của Trường Mầm non 12 về kế hoạch bố trí, di dời học sinh để thực hiện công trình xây dựng mới Trường Mầm non 12;

Để đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của đa số phụ huynh trên địa bàn phường, nhà trường tổ chức thu nhận các cháu đăng ký vào năm học mới 2018-2019 tại các địa điểm như sau:

 

1. Cơ sở 1: Tại số 400/4 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3

  - Các cháu trong độ tuổi nhà trẻ (từ 18 tháng đến 36 tháng)

  - Các cháu sinh năm 2015 (lớp Mầm 3-4 tuổi)

  - Các cháu sinh năm 2014 và năm 2013 (lớp Chồi 4-5 tuổi và lớp Lá 5-6 tuổi)

2. Cơ sở 2: Tại số 400/19 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3

  - Các cháu sinh năm 2015 (lớp Mầm 3-4 tuổi)

  - Các cháu sinh năm 2014 (lớp Chồi 4-5 tuổi)

3. Cơ sở 3: Tại số 430/14 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3

  - Các cháu sinh năm 2014 và năm 2013 (lớp Chồi 4-5 tuổi và lớp Lá 5-6 tuổi

 

* Phụ huynh đăng ký học cho các cháu hoặc cần tư vấn về công tác tuyển sinh xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Văn phòng nhà trường tại số 400/4 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3 hoặc qua các số điện thoại: 028.39313683 – 028.38460676 – 028.35260880 – 0942618720.

                                                            Quận 3, ngày 15 tháng 6 năm 2018

                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nhân tiện tôi củng xin được thông báo:

1. Thửa đất của Nhà Trường hiện nay vẫn là thửa đất có chủ quyền.

2. Chủ quyền này thuộc về Tòa Giám Mục Thành Phố Hồ Chí Minh.

3. Tòa Giám Mục đã xác nhận bẳng giấy tờ sự việc này.

4. UBND Phường 12 quận 3 Tp Hồ Chí Minh bằng văn bản cũng đã công nhận thửa đất này là của Giáo Xứ Bùi Phát.

Vậy tôi xin được thông báo để toàn thể anh chị em được rõ.

 

 

Linh Mục Chánh xứ Giuse Đinh Tất Quý

Linh Mục Phó xứ Đaminh Lâm Quang Khánh

Linh Mục Phó Xứ Gabrien Phan Tiến Dũng