Tin tức

27 08

GIÁO XỨ BÙI PHÁT- MỪNG KÍNH THÁNH MONICA - BỔN MẠNG CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO vào lúc 17 giờ ngày 27/08/2019 27/08/2019

GIÁO XỨ BÙI PHÁT- MỪNG KÍNH THÁNH MONICA - BỔN MẠNG CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO  vào lúc 17 giờ ngày 27/08/2019

Xin click vào Video xem trực tiếp